CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
   
 
   Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Phú Yên năm học 2010-2011
   Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Phú Yên năm học 2010-2011
   Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Phú Yên năm học 2010-2011
   Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Đại học Phú Yên năm học 2011 - 2012
   Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục Đại học năm 2011 - 2012
   Hướng dẫn ba công khai 2012 - 2013.
   Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Phú Yên năm 2012 - 2013.
   Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Phú Yên, năm học 2012-2013
   thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Phú Yên, năm học 2012 - 2013.
   Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Trường Đại học Phú Yên năm 2012 - 2013.
   Công khai tài chính của Trường Đại học Phú Yên năm học 2012 - 2013.
   Thông tin công khai của Trường Đại học Phú Yên năm học 2014-2015
   Thông báo Ba công khai năm học 2015-2016 - Biểu tổng hợp thông tin
   Ba công khai năm học 2015-2016 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo (Biểu 20)
   Ba công khai năm học 2015-2016 - Công khai chất lượng đào tạo thực tế (Biểu 21)
   Thông báo Ba công khai năm học 2016-2017
   Ba công khai năm học 2015-2016 - Công khai cơ sở vật chất (Biểu 22)
   Ba công khai năm học 2015-2016 - Công khai thông tin đội ngũ (Biểu 23)
   Ba công khai năm học 2015-2016 - Công khai tài chính (Biểu 24)
   BIỂU 20 - CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 2016-2017
   BIỂU 21 - CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ 2016-2017
   Đề án tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy năm 2017
 
     
 
 
    Công khai năm học 2016-2017
    Công khai năm học 2014-2015
    Công khai năm học 2011-2012
    Công khai về tài chính
    Công khai về đội ngũ giảng viên
    Công khai về cơ sở vật chất
    Công khai cam kết chất lượng đào tạo
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312