CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
  
Thông tin chi tiết xem ở mục tải tập tin.
" Tải tập tin
 
 
    Quyết định ban hành và Chuẩn về chính trị, ngoại ngữ, tin học
     CĐR nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ.
    CĐR nhóm ngành Kinh tế.
    CĐR nhóm ngành - Nông - Lâm - Ngư nghiệp.
    CĐR nhóm ngành GDTC-GDQP
    CĐR nhóm ngành KHXH- Nhân văn
    CĐR nhóm ngành Giáo dục Tiểu học - GD Mầm non
    CĐR nhóm ngành Nghệ thuật.
    CĐR nhóm ngành Khoa học Tự nhiên
    CĐR nhóm ngành Lý luận Chính trị.
    Quyết đinh
    Chuẩn đầu ra chung
    CĐR nhóm ngành Tiếng Anh.
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312