Trường đại học phú yên

Địa chỉ liên lạc

18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

Trang web

www.pyu.edu.vn

điện thoại

057.3843025