CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
    Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11  
    Lời BBT: Nhằm thực hiện hiệu quả ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11, BBT Website Trường Đại học Phú Yên trân trọng giới thiệu loạt bài viết phổ biến pháp luật của Th.s Nguyễn Thị Phượng (Khoa Lý luận chính trị).  
   
Bài 1:
Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

 Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật. Đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946. Hiến pháp 1946 khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì và được kế thừa trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992.

Ngày Pháp luật ghi nhận ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước ta. Ngày này nhằm nhắc nhở, giáo dục mọi người ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày 9/11, mà cả 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân đều “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền. Đây là mô hình để vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. Do vậy, Ngày Pháp luật còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc. Năm 2013 cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng, đó là việc toàn dân tích cực tham gia quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 được coi là cơ sở, động lực để thực hiện hiệu quả ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Công tác này là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Trong quá trình xây dựng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013. Trong đó, Điều 8 của Luật ghi nhận: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Để thực hiện Ngày Pháp luật thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL. Trong đó nêu rõ, Ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung: “Khẳng định trí, vai trò của  Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội”, “Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật”, “Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”, “Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”. Ngày Pháp luật cũng là ngày “Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu  trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật”. Ngày Pháp luật có thể được tổ chức dưới các hình thức như mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật.

Hai năm qua tại Trường Đại học Phú Yên, hoạt động PBGDPL đã được triển khai một cách có hiệu quả và thu hút sự tham gia đông đảo của CBVC và HSSV. Năm nay (2015) là năm thứ ba, Nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam. Khi mọi người cùng chung tay thực hiện công tác PBGDPL thì tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ lan tỏa trong đời sống mỗi người.

                                                                    Th.S Nguyễn Thị Phượng

 
[Trở về]   
Các tin khác:
   Giới thiệu luật biển Việt Nam
   Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp
   Các luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 6
   Giới thiệu Hiến pháp sửa đổi năm 2013
   Khai trương Tủ sách Pháp luật
   Cuộc thi “ Tuyên truyền pháp luật năm 2013”
   Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
   Giới thiệu Luật Xử lý vi phạm hành chính
   Giới thiệu Luật Biển Việt Nam
    Giới thiệu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312