CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
    Bài 2 : Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013  
    Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa chính trị pháp lý quan trọng. Hiến pháp năm 2013 gồm 11 Chương với 120 Điều.  
   

Với bố cục gọn và kỹ thuật lập hiến chặt chẽ, hiện đại hơn, bản Hiến pháp hiện hành bảo đảm rằng các quy định của Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.

Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 thực sự có ý nghĩa đối với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định ở tầm Hiến định rằng Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền con người. Đồng thời xác định rõ hơn phạm vi quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Qua đó phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Một trong những nguyên tắc cơ bản được Nhà nước khẳng định về quyền con người, quyền công dân là “công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”

Hiến pháp năm 2013 đã sử dụng từ “mọi người” khi đề cập về quyền con người và từ “công dân" khi đề cập đến quyền công dân. Nói đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp là nói đến quan hệ giữa Nhân dân với Nhà nước và ngược lại. Theo đó, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác, công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Nguyên tắc trên được xem là cơ sở pháp lý cao nhất để mọi người, mọi công dân bảo vệ và thực hiện quyền con người, quyền công dân của mình. Đồng thời cũng nhằm đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong mối quan hệ với quyền con người, quyền công dân.

Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung, quy định rõ hơn các quyền con người, quyền công dân như: quyền sống, quyền hiến mô, bộ phận người và hiến xác, quyền sở hữu tư nhân, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, quyền tham gia vào đời sống văn hóa và sử dụng các cơ sở văn hóa, quyền xác định dân tộc của mình, quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp, quyền sống trong môi trường trong lành, quyền bảo đảm an sinh xã hội, quy định rõ hơn quyền của các nhóm đối tượng đặc thù như trẻ em, thanh niên, người cao tuổi.

Không chỉ dừng ở mức độ ghi nhận, bản Hiến pháp mới còn có nhiều quy định mang tính cam kết của Nhà nước trong việc đảm bảo các quyền con người, quyền công dân được thực thi.

Có thể nói, nội dung của Chương “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” (tên gọi cũ của Chương này trong Hiến pháp năm 1992 là “Quyền và nghĩa vụ công dân”) được đánh giá là một trong những nội dung rất mới của Hiến pháp năm 2013, thể hiện tầm quan trọng của quyền con người trong Hiến pháp. Những ghi nhận của Hiến pháp về quyền con người đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia ký kết. Hiến pháp đã xác định xuyên suốt, chi tiết, rõ ràng các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và có cơ chế để bảo đảm thực hiện được thuận lợi, tương xứng với phạm vi của các quyền này trong Hiến pháp.

Lần đầu tiên trong bản Hiến pháp,Nhà nước ta đã điều chỉnh quan hệ về quyền con người được quy định trong một chương độc lập cùng với việc xác định quyền và nghĩa vụ của công dân. Kể từ ngày 01/01/2014, bản Hiến pháp mới có hiệu lực thì những quyền mà Hiến pháp thừa nhận đối với con người, với công dân mặc nhiên có giá trị thực tế.

                                                                   Th.s Nguyễn Thị Phượng

Bài 1: Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

 
[Trở về]   
Các tin khác:
   Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11
   Giới thiệu luật biển Việt Nam
   Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp
   Các luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 6
   Giới thiệu Hiến pháp sửa đổi năm 2013
   Khai trương Tủ sách Pháp luật
   Cuộc thi “ Tuyên truyền pháp luật năm 2013”
   Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
   Giới thiệu Luật Xử lý vi phạm hành chính
   Giới thiệu Luật Biển Việt Nam
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312