CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
    Bài 4: Giới thiệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013  
    Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) được ban hành từ năm 2005 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về THTK, CLP của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong lao động, sản xuất và đời sống.  
   

Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật cho thấy tình trạng lãng phí vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, chưa được ngăn chặn triệt để như trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước, trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân...

Do đó, trên cơ sở kế thừa những nội dung, quy định của Luật năm 2005; ngày 26/11/2013, Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.  

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 gồm 5 chương, 80 Điều. Trong đó, quy định việc thực hành tiết kiệm trong các lĩnh vực tập trung tại Chương II.

Về phạm vi điều chỉnh: Luật năm 2013 đã làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Về đối tượng áp dụng: Luật năm 2013 quy định đối tượng áp dụng gồm 3 nhóm, bao gồm: Một là, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động trong khu vực nhà nước; Hai là, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; Ba là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác.

Trong đó, Luật có đề cập đến việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo,một trong những lĩnh vực dễ xảy ra lãng phí trong thực tế. Chẳng hạn, trong các hoạt động phải thực hiện yêu cầu quản lý phù hợp với mục tiêu THTK, CLP như tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sử dụng điện, nước; sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí... Đặc biệt Luật năm 2013 còn đưa ra quy đnh hàng năm đơn vị phải thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các khoản chi tiêu liên quan đến các hoạt động này để tăng tính hiệu quả, hiệu lực của Luật.

Luật THTK, CLP năm 2013 đã bổ sung quy định về hành vi gây lãng phí một cách tương đối đầy đủ và toàn diện trong các lĩnh vực. Cụ thể như: hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ; hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; hành vi gây lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc; hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc... Những quy định này giúp cho việc nhận diện hành vi gây lãng phí thuận lợi hơn, đưa công tác chống lãng phí đi vào thực chất, hiệu quả.

Để việc THTK, CLP được thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả,  đối với mỗi HSSV cần nhận thức tốt hơn về vấn đề THTK, CLP. Trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, chúng tôi kêu gọi mỗi chi đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên cần xây dựng và cụ thể hóa Chương trình THTK, CLP trên góc độ lượng hóa mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí vào chỉ tiêu thi đua của chi đoàn, của lớp. Đây cũng là vấn đề có tính chất cốt lõi trong việc đổi mới từ nhận thức cho đến hành động của mỗi đoàn viên SV, thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, thiết thực để THTK, CLP.

                                                            Th.S Nguyễn Thị Phượng

Bài 1: Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Bài 2 : Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013

Bài 3: Một số nội dung mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

 
[Trở về]   
Các tin khác:
   Bài 3: Một số nội dung mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
   Bài 2 : Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013
   Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11
   Giới thiệu luật biển Việt Nam
   Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp
   Các luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 6
   Giới thiệu Hiến pháp sửa đổi năm 2013
   Khai trương Tủ sách Pháp luật
   Cuộc thi “ Tuyên truyền pháp luật năm 2013”
   Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312