CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
    Bài 5: Sự cần thiết sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999  
    Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ VI thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/07/2000. Từ khi ra đời đến nay, BLHS đã góp phần rất quan trọng trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và của công dân.  
   

Mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng nhìn chung BLHS hiện hành vẫn còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Sau gần 14 năm thi hành, tình hình đất nước ta đã có những thay đổi lớn về mọi mặt. Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng,Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược cải cách tư phápchủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, xã hộiđối ngoại. Điều này đã làm cho BLHS hiện hành trở nên bất cập, không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Hơn nữa, BLHS hiện hành mới chỉ quy định trách nhiệm hình sự đối với cá nhân mà chưa quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, trong khi đó thực tiễn cho thấy nhiều tổ chức, doanh nghiệp vì chạy theo lợi nhuận đã bất chấp sự an toàn, tính mạng, sức khỏe của cộng đồng thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. BLHS điều chỉnh tất cả các tội phạm thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có lĩnh vực tương đối ổn định nhưng có lĩnh vực lại có tính biến động cao như lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ. Khi một lĩnh vực nào đó có sự thay đổi thì đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung BLHS, nếu không sẽ nảy sinh bất cập Đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra đòi hỏi BLHS hiện hành phải được tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong đó có vấn đề tội phạm có tính chất quốc tế. Sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các tội phạm do người nước ngoài thực hiện trong những năm qua đã và đang đặt ra những thách thực rất lớn cho các cơ quan chức năng của Việt Nam. BLHS hiện hành chưa phản ánh được một cách đầy đủ, toàn diện những đặc điểm và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện hội nhập quốc tế, chưa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước ta với các nước nói riêng. Điều này, đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung BLHS để nội luật hóa các quy định trong các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên liên quan đến lĩnh vực hình sự nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của quốc gia thành viên, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Do vậy, việc xây dựng BLHS (sửa đổi) là hết sức cần thiết nhằm tạo ra một BLHS mới thực sự là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trong năm 2015, Nhà nước ta đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi BLHS. Trong đó trọng tâm là vấn đề chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp…

Việc lấy ý kiến nhân dân đã được tiến hành thông qua nhiều hình thức như góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác. CBVC và HSSV Trường Đại học Phú Yên cũng đã tham gia tích cực hoạt động này thông qua hình thức góp ý bằng văn bản và phát biểu trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo của tỉnh.

Trong kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về 14 vấn đề trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân.

Như vậy, sự sửa đổi nội dung BLHS lần này nhằm tạo ra một công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và các lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.                                                    

                                                       Th.s Nguyễn Thị Phượng

Bài 4: Giới thiệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

 
[Trở về]   
Các tin khác:
   Bài 4: Giới thiệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
   Bài 3: Một số nội dung mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
   Bài 2 : Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013
   Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11
   Giới thiệu luật biển Việt Nam
   Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp
   Các luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 6
   Giới thiệu Hiến pháp sửa đổi năm 2013
   Khai trương Tủ sách Pháp luật
   Cuộc thi “ Tuyên truyền pháp luật năm 2013”
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312