CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
  TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
  Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015  
Trên tinh thần Hiến pháp năm 2013 về việc xác định "Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật", Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã đặt ra các quy định thể hiện sự tiến bộ trong việc bảo vệ quyền dân sự.
 
Chi tiết      
  Những điểm mới của Bộ Luật Dân sự năm 2015  
Bộ Luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều. Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định những điểm mới, mang tính đột phá hơn so với Bộ luật dân sự hiện hành như sau:
 
Chi tiết      
  Bài 5: Sự cần thiết sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999  
Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ VI thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/07/2000. Từ khi ra đời đến nay, BLHS đã góp phần rất quan trọng trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và của công dân.
 
Chi tiết      
  Bài 4: Giới thiệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013  
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) được ban hành từ năm 2005 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về THTK, CLP của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong lao động, sản xuất và đời sống.
 
Chi tiết      
  Bài 3: Một số nội dung mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng  
Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu.
 
Chi tiết      
  Bài 2 : Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013  
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa chính trị pháp lý quan trọng. Hiến pháp năm 2013 gồm 11 Chương với 120 Điều.
 
Chi tiết      
  Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11  
Lời BBT: Nhằm thực hiện hiệu quả ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11, BBT Website Trường Đại học Phú Yên trân trọng giới thiệu loạt bài viết phổ biến pháp luật của Th.s Nguyễn Thị Phượng (Khoa Lý luận chính trị).
 
Chi tiết      
  Giới thiệu luật biển Việt Nam  
Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước. Năm 1994, nước ta đã phê chuẩn và chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Chi tiết      
  Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp  
Ngày 27/3/2014, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tại Hội nghị này, giảng viên bộ môn Pháp luật các trường CĐ, ĐH và TCCN trong tỉnh cũng được mời tham dự.
Chi tiết      
  Các luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 6  
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 13 đã thông qua 8 Luật bao gồm: Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Tiếp công dân; Luật Đấu thầu; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chi tiết      
  Giới thiệu Hiến pháp sửa đổi năm 2013  
Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo đó, Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01-01-2014.
Chi tiết      
  Khai trương Tủ sách Pháp luật  
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể CBVC và HSSV của Nhà trường nâng cao ý thức tự giác và chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật, Thư viện Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức ra mắt “Tủ sách pháp luật” vào sáng ngày 9/11/2013.
Chi tiết      
  Cuộc thi “ Tuyên truyền pháp luật năm 2013”  
Với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2013; tối 8/11 tại Nhà tập Đa chức năng, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền Pháp luật năm 2013”.
Chi tiết      
  Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá  
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. Về cơ cấu, Luật này bao gồm 5 Chương với 35 điều.
Chi tiết      
  Giới thiệu Luật Xử lý vi phạm hành chính  
Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động cần thiết trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm duy trì trật tự, an ninh công. Hoạt động này tác động trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, các loại hình doanh nghiệp có liên quan.
Chi tiết      
  Giới thiệu Luật Biển Việt Nam  
Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước. Năm 1994, nước ta đã phê chuẩn và chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Chi tiết      
   Giới thiệu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật vào ngày 20/06/2012.
Chi tiết      
  Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Cách đây 67 năm, ngày 9 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được Quốc hội khóa I thông qua. Sự ra đời của Hiến pháp năm 1946 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng, đặt nền móng đầu tiên cho lịch sử lập hiến Việt Nam và cho sự hình thành một hệ thống pháp luật mới, hệ thống pháp luật dân chủ với nhân dân và chuyên chính với kẻ thù của nhân dân.
Chi tiết      
  Tập huấn Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật  
Thực hiện Kế hoạch 938/KH-STP ngày 04/9/2013 của Sở Tư pháp về việc Tập huấn Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và công chức pháp chế năm 2013.
Chi tiết      
Xem tiếp    1
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312