Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 1
 
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  BỔ SUNG ĐỢT 1(NV2) 

* Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 - Bổ sung đợt 1
( xem tại đây)

* Thông báo đăng ký xét tuyển cao đẳng  chính quy năm 2016 - Đợt 2 (xem tại đây)

* Thông báo đăng ký thi năng  khiếu Âm nhạc (xem tại đây
* Tải phiếu dăng ký xét tuyển, thi tuyển   tại đây

* Các ngành tuyển sinh
 
 
Thông tin chi tiết :
Hướng dẫn nhập học cao đẳng chính quy(Đợt 2)
Hướng dẫn nhập học đại học chính quy (Bổ sung đợt 1)
Danh sách trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 2
Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy (Nguyện vọng bổ sung đợt 1)
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển
Thông báo đăng ký xét tuyển cao đẳng đợt 2
Thông báo đăng ký xét tuyển đại học bổ sung đợt 1
 
   
Xem tiếp    1
   
 
     
    Tin tức tuyển sinh
    Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
    Tuyển sinh chính quy 2016 - NV1
    Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 1
    Hướng dẫn nhập học cao đẳng chính quy(Đợt 2)
    Hướng dẫn nhập học đại học chính quy (Bổ sung đợt 1)
    Danh sách trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 2
    Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy (Nguyện vọng bổ sung đợt 1)
    Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển
    Thông báo đăng ký xét tuyển cao đẳng đợt 2
    Thông báo đăng ký xét tuyển đại học bổ sung đợt 1
    Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 2
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312