Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 2
 
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  BỔ SUNG ĐỢT 1(NV2) 

* Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 - Bổ sung đợt 2 
( xem tại đây)

* Thông báo đăng ký xét tuyển cao đẳng  chính quy năm 2016 - Đợt 3 (xem tại đây)

* Thông báo đăng ký thi năng  khiếu Âm nhạc (xem tại đây)
* Tải phiếu dăng ký xét tuyển, thi tuyển   tại đây

* Các ngành tuyển sinh
 
 
Thông tin chi tiết :
Phiếu đăng ký xét tuyển
Thông báo xét tuyển cao đẳng chính quy đợt 3
Thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 2
 
   
Xem tiếp    1
   
 
     
    Tin tức tuyển sinh
    Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
    Tuyển sinh chính quy 2016 - NV1
    Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 1
    Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 2
    Phiếu đăng ký xét tuyển
    Thông báo xét tuyển cao đẳng chính quy đợt 3
    Thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 2
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312