CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH- VĂN BẢN PHÁP QUY
Ký hiệu: Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
17/2015/NĐ-CP 14-02-2015   Nghị định Qui định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
09/2015/NĐ-CP 22-01-2015   Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
39/2012/NĐ-CP 27-04-2012   NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
43/2011/NĐ-CP 13-06-2011   Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyếntrên trang thông tin điện tử.
49/2005/NĐ-CP 11-04-2005   Nghị định Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
40/2001/NĐ-CP 08-06-2011   Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
31/2011/NĐ-CP 11-05-2011   NĐ sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 75/2006/NĐ-CP
171/CT-TTg 26-01-2011   CHI THI VE TIET KIEM DIEN
45/2010/NĐ-CP 21-04-0010   NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
204/2004/NĐ-CP 14-12-2004   Nghị định 204/2004/NĐ-CP về tiền lương
110/2004/NĐ-CP 08-04-2004   Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
09/2010/NĐ-CP 08-02-2010   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về Văn thư
42/2010/NĐ-CP 15-04-2010   Nghị định 42 Hướng dẫn Lụat thi đua khen thưởng
43/2006/NĐ-CP 25-04-2006   Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
75/2006/NĐ-CP 06-02-0008   Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
49/2010/NĐ-CP 14-05-2010   NGHỊ ĐỊNH Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,..
58/2010/QĐ-TTg 22-09-2010   Điều lệ Trường Đại học
Trang   1
 
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312