Kỳ họp lần thứ 17 của Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên Nhiệm kỳ 2020 – 2025

18 tháng 03, 2024

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 15/3/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức họp thường kỳ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ThS. Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên chủ trì. Tham dự kỳ họp còn có, TS. Trần Lăng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thành viên Hội đồng trường.

Kỳ họp lần thứ 16 của Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên Nhiệm kỳ 2020 – 2025

06 tháng 12, 2023

Ngày 5/12/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ThS. Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên chủ trì. Tham dự kỳ họp còn có, TS. Trần Lăng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thành viên Hội đồng trường.

Kỳ họp lần thứ 15 của Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên Nhiệm kỳ 2020 – 2025

29 tháng 09, 2023

Thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm 2023, ngày 28/9/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chủ trì có ThS. Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên.

Kỳ họp Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên lần thứ 14, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

03 tháng 07, 2023

Ngày 30/6/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tổ chức Họp định kỳ lần thứ 14. Đến dự có ThS. Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Lăng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, cùng các thành viên của Hội đồng trường.

Kỳ họp Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

30 tháng 09, 2022

Ngày 29/9/2022, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Kỳ họp Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chủ trì có ThS. Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng các thành viên trong Hội đồng trường.

Kỳ họp Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025

29 tháng 06, 2022

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên. Ngày 28/6/2022, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Kỳ họp Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chủ trì có ThS. Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng các thành viên trong Hội đồng trường.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025

30 tháng 12, 2021

Ngày 29/12/2021, ThS.Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên đã chủ trì kỳ họp thứ 7 của Hội đồng trường, với sự tham gia của các thành viên trong và ngoài trường. Tại kỳ họp, Hội đồng trường đã thông qua các nội dung quan trọng như: tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng trường; phương hướng tuyển sinh năm 2022.

Họp Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

05 tháng 11, 2021

Ngày 4/11/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức họp xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường. Chủ trì kỳ họp: ThS.Võ Thị Minh Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên.

« | 1 | 2 | »
Top