Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12)

01 tháng 12, 2017

Hàng năm trên thế giới có hơn 500.000 trẻ em dưới 15 tuổi chết vì AIDS và 700.000 em bị lây nhiễm HIV/AIDS. Hàng triệu trẻ em phải chăm sóc bố mẹ, người thân bị nhiễm AIDS. Ngoài ra, có khoảng 15 triệu trẻ em bị mất cha (mẹ) hoặc cả cha mẹ do AIDS và con số này có thể tăng đến gần 25 triệu trẻ em vào cuối thập kỷ này. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về số người nhiễm HIV với hơn 220.000 ca nhiễm (sau Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan). Tại Việt Nam. Mặc dù đã kiểm soát được tốc độ gia tăng của các ca nhiễm mới HIV, nhưng tình hình lây nhiễm HIV vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, mỗi năm cả nước phát hiện trên 12.000 người mới nhiễm HIV.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

01 tháng 11, 2017

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 20/6/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 với 100% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 gồm 8 chương, 48 điều. 

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

01 tháng 11, 2017

Chiều 20/6/2017, với 88,39% số đại biểu có mặt tán thành, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

29 tháng 08, 2017

Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan.

Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

22 tháng 06, 2017

Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2076/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Ngày Pháp luật cần phải được thực hiện thực chất, thường xuyên, liên tục

05 tháng 11, 2016

Từ chỗ còn rất mới mẻ, chưa quen thì đến nay Ngày Pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương; dần tạo thói quen học tập pháp luật với người dân trên cả nước. Sau 3 năm triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được kết quả ra sao, thời gian tới cần tập trung những giải pháp gì để Ngày Pháp luật được tổ chức hiệu quả, thiết thực... Phóng viên đã phỏng vấn đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Top