Sinh viên học tập tại Trường Đại học Phú Yên có cơ hội nhận học bổng lên đến 500USD/năm

14 tháng 09, 2020

Nhiều năm qua, Trường Đại học Phú Yên luôn làm tốt công tác khuyến học thông qua việc vận động cán bộ, viên chức Nhà trường, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, trao tặng nhiều học bổng có giá trị cho sinh viên. Học bổng đã kịp thời động viên sinh viên vượt qua khó khăn, học tập tốt, góp phần lan toả tinh thần học tập đến sinh viên toàn trường.
« | 1 | 2 | »