Giới thiệu

25 tháng 07, 2016

Năm thành lập: 2007

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác hành chính, quản trị của trường

Cơ cấu tổ chức

Gồm 4 đơn vị trực thuộc:

1. Tổ Văn thư - Tổng hợp  

2. Tổ Phục vụ

3. Tổ Lái xe, bảo vệ

4. Tổ Cơ sở vật chất - Kỹ thuật

Đội ngũ CBVC: 39 người (tại thời điểm tháng 02/2017)

Những thành tích tiêu biểu

            Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể CBVC Phòng Hành chính – Quản trị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện và cải tiến công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ, thi đua – khen thưởng, an ninh trật tự và an toàn trường học, y tế học đường, quản lý - điều hành cơ sở vật chất, góp phần phục vụ tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, việc học tập và rèn luyện của học sinh-sinh viên.

            - Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: Năm học 2006-2007 và năm học 2014-2015

            - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 tại tỉnh Phú Yên.

Cán bộ quản lý giai đoạn 2007-2012

- CN Phan Đệ - Trưởng phòng

- CN Phạm Văn Tràng - Phó Trưởng phòng

- KS. Đàm Văn Hội - Phó Trưởng phòng

- CN. Hoàng Thị Thanh - Phó Trưởng phòng 

 

 

Chức năng, Nhiệm vụ

25 tháng 07, 2016

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn, mua sắm, quản lý cơ sở vật chất và các trang thiết bị; tham gia quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp và xây mới công trình xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Lập các dự án đầu tư và tham gia quản lý các dự án xây dựng cơ bản theo nhiệm vụ được phân công.

2.  Lập kế hoạch, thực hiện sửa chữa chống xuống cấp các công trình kiến trúc. Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của trường theo đúng quy định.

3.  Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp.

4.  Tham gia quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể của trường.

5.  Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính và các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư phòng thí nghiệm cho các đơn vị trong trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

6.  Định kỳ kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản cố định.

7.  Phối hợp với phòng Kế hoạch triển khai các dự án và phòng Quản trị triển khai các giải pháp đảm bảo sự an toàn về địa giới của trường theo quy định hiện hành.

8.  Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của trường.

9.  Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

10.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 
 

 

Cơ cấu tổ chức

25 tháng 07, 2016

Gồm 4 đơn vị trực thuộc:

1. Tổ Văn thư - Tổng hợp  

2. Tổ Phục vụ

3. Tổ Lái xe, bảo vệ

4. Tổ Cơ sở vật chất - Kỹ thuật

Đội ngũ CBVC: 39 người (tại thời điểm tháng 02/2017)

 

Liên hệ

25 tháng 07, 2016

Văn phòng Cơ sở 1: 18 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

- Điện thoại: 057 3843025

- Fax: 057 3841214

- E-mail: phonghcqt@pyu.edu.vn

Văn phòng Cơ sở 2 : Đường Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

- Điện thoại: 0573843360

 

 

Top