Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Phú Yên Nhiệm kỳ 2017 - 2022

26 tháng 12, 2021

Ngày 24/12/2021, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học & Đào tạo (KH&ĐT) lần thứ 6 do TS.Trần Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Hội nghị tiến hành tổng kết hoạt động của Hội đồng KH&ĐT trong năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động năm 2022 và thảo luận lấy ý kiến về ngành nghề, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2022.

Top