Chương trình đào tạo theo phương châm trang bị kỹ năng làm việc là yếu tố quan trọng, PYU đặt mục tiêu tôi luyện sinh viên thành những con người toàn diện.


Những kỹ năng toàn diện đó giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập khi chuyển từ môi trường học tập sang môi trường làm việc.


  • Đội ngũ giảng dạy chất lượng

  • Giáo trình hiện đại

  • Điều kiện phát triển tốt

  • Thời gian đào tạo linh hoạt

  • Học phí cạnh tranh

  • Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Top