Những điểm mới nổi bật của Luật Giáo dục 2019

06 tháng 11, 2019

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6. Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

19 tháng 09, 2018

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.


SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

19 tháng 09, 2018

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là những loại phương tiện đặc biệt, có liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cần thiết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước, bảo đảm phát huy vai trò, tác dụng của vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, ngay từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng và cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quy định, hướng dẫn thi hành về vấn đề này.

Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12)

01 tháng 12, 2017

Hàng năm trên thế giới có hơn 500.000 trẻ em dưới 15 tuổi chết vì AIDS và 700.000 em bị lây nhiễm HIV/AIDS. Hàng triệu trẻ em phải chăm sóc bố mẹ, người thân bị nhiễm AIDS. Ngoài ra, có khoảng 15 triệu trẻ em bị mất cha (mẹ) hoặc cả cha mẹ do AIDS và con số này có thể tăng đến gần 25 triệu trẻ em vào cuối thập kỷ này. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về số người nhiễm HIV với hơn 220.000 ca nhiễm (sau Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan). Tại Việt Nam. Mặc dù đã kiểm soát được tốc độ gia tăng của các ca nhiễm mới HIV, nhưng tình hình lây nhiễm HIV vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, mỗi năm cả nước phát hiện trên 12.000 người mới nhiễm HIV.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

01 tháng 11, 2017

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 20/6/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 với 100% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 gồm 8 chương, 48 điều. 
« | 1 | 2 | »
Top